Algemene voorwaarden

Welkom bij https://kriekelshop.nl!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van DaggaVloes, gelegen op https://kriekelshop.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf https://kriekelshop.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Algemene Voorwaarden Webshop Kriekel Shop onderdeel van Fantastic Merch

1. Identiteit ondernemer

Fantastic Merch (Onderdeel van DaggaVloes)
KVK: 86928619
Post adres: Symfonielaan 49, 3208SE Spijkenisse
BTW nummer: NL004326915B40
IBAN: NL05KNAB0616974426

1. Toepasselijkheid & Vervaltermijn

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Fantastic Merch, hierna aangeduid als de “webshop”.

1.2 Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Fantastic Merch vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

2. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Door een bestelling te plaatsen via de webshop, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, ook nadat de bestelling is bevestigd. In dat geval zal de klant onverwijld op de hoogte worden gesteld en eventuele betalingen worden gerestitueerd.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de webshop zijn vermeld in de lokale valuta (euro) en zijn inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

3.3 Fantastic Merch mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3.4 De verzending van producten vindt plaats op het moment dat de betaling vanuit de klant is voldaan.

4. Levering

4.1 De levertijd wordt vermeld tijdens het bestelproces en is slechts indicatief. De webshop streeft ernaar de bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen. De webshop verzend alle zendingen doorgaans twee (2) maal per week.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

4.3 De levertijden van Fantastic Merch zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

4.5 De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen.

4.6 De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Fantastic Merch later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Fantastic Merch niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Fantastic Merch iets anders hebben afgesproken.

4.7 Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fantastic Merch niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

5. Retourneren en Ruilen

5.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt en in de originele verpakking zijn. Bij kleding is passen toegestaan, het dragen van kleding en deze dan retour sturen is niet toegestaan. De 14 dagen bedenktijd gaan in op het moment dat de klant volgens de track & trace het product heeft ontvangen.

5.2 Wanneer producten specifiek voor de klant zijn gemaakt is het niet meer mogelijk om deze retour te sturen. Deze regel is van toepassing als het product voor de klant op maat is of is aangepast.

5.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Retour sturen van producten kan via ons retoursysteem, hier vult u de gegevens op de pagina in en stuurt het product terug naar het opgegeven adres. Dit formulier is ter behoeven van het retour proces. Vragen over retour kunt u stellen via het contactformulier.

6. Garantie

6.1 De webshop staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Mocht een product gebreken vertonen, neem dan contact op met de webshop voor verdere instructies.

6.2 De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 

6.3 De garantie geldt niet:

 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

7. Vrijwaring

7.1 De Klant vrijwaart Fantastic Merch tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Fantastic Merch geleverde producten en/of diensten.

8. Privacy en Gegevensbescherming

8.1 De webshop gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen de klant en de webshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Overige bepalingen:

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door https://kriekelshop.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit DaggaVloes en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op https://kriekelshop.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf https://kriekelshop.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van https://kriekelshop.nl kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van https://kriekelshop.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van https://kriekelshop.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueren van inhoud van https://kriekelshop.nl

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. DaggaVloes filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van DaggaVloes, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is DaggaVloes niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

DaggaVloes behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je DaggaVloes een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van DaggaVloes; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar DaggaVloes. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van DaggaVloes of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Winkelwagen